C C C C A+ A A- X

Обявление по административно дело № 124/2022

Дата на публикуване 29 юни 2022 Последна редакция 29 юни 2022 чл.158, ал.2 и чл.181 от АПК Отпечатай

Административен съд – Разград, на основание чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила е жалба против разпоредбата на чл. 26а от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Завет, приета с Наредба за изменение на Наредба № 2, приета с Решение № 303 по Протокол № 28 от 19.05.2022 г. на Общински съвет – Завет. Образувано е административно дело № 124/2022 г. по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 13.09.2022  г. от 10.00 часа.

 

Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 182, ал.3 от АПК.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация