C C C C A+ A A- X

Обявление по административно дело № 32/2022 г.

Дата на публикуване 14 април 2022 Последна редакция 14 април 2022 чл.158, ал.2 и чл.181 от АПК Отпечатай

РАЗГРАДСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на основание чл.137, ал. 6 АПК призовава СИЛВИЯ ОГНЯНОВА АВРАМОВА, с неизвестен адрес, да се яви в открито съдебно заседание по адм. дело № 32/2022 г. по описа на АдмС – Разград, насрочено за 01.06.2022 г. от 10:00 часа, като заинтересована страна. Производството е по реда на чл. 215 ЗУТ, образувано по жалба на Г. И. Г. против Заповед № 106 от 24.01.2022 г., издадена от кмета на Община – Исперих, с която не е допуснато изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ ХII-430 в кв. 45 по регулационния план на с. Лъвино и ПИ № 44358.6.500 по кадастралната карта на землище с. Лъвино.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация