C C C C A+ A A- X

Съобщение на Административен съд - Разград за постановени решения по административни дела № 98, 99, 100, 102 по описа за 2021 г.

Дата на публикуване 27 април 2021 Последна редакция 26 април 2021 Новини Отпечатай

С Решение № 61 от 27.04.2021 г., постановено по административно дело № 98/2021 г. състав на Административен съд – Разград отхвърли жалбата на Басри Османов Чакъров против Решение № 197 от 07.04.2021 г. на ОИК – Исперих за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 и ал. 3 ЗМСМА.
 С Решение № 62 от 27.04.2021 г., постановено по административно дело № 99/2021 г. състав на Административен съд – Разград отхвърли жалбата на Ислям Шефкетов Хюсеинов против Решение № 196 от 07.04.2021 г. на ОИК – Исперих за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 и ал. 3 ЗМСМА.
С Решение № 63 от 27.04.2021 г., постановено по административно дело № 100/2021 г. състав на Административен съд – Разград отхвърли жалбата на Синан Незир Нури против Решение № 195/07.04.2021 г. на Общинска избирателна комисия - Исперих, с което на основание чл. 42, ал. 3 във вр. с чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА са прекратени предсрочно правомощията му като кмет на кметство с. Драгомъж, общ. Исперих.
С Решение № 64 от 26.04.2021 г., постановено по административно дело № 102/2021 г. състав на Административен съд – Разград отхвърли жалбата на Бюлент Кемал Хасан  против Решение №  198 от 07.04.2021 г. на Общинска избирателна комисия Исперих, с което са прекратени предсрочно пълномощията му като кмет на  кметство с. Тодорово.
В мотивите си съдът приема, че жалбоподателите на са изпълнили задължението си по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, тъй като в указания там срок не са предприели действия по прекратяване на търговската си дейност, не са  уведомили за това председателя на Общински съвет Исперих и Общинската избирателна комисия – Исперих, поради което правилно и обосновано с оспорените решения е прието, че са налице законовите предпоставки за предсрочно прекратяване на техните правомощия като кмет.
Към датата на публикуване решенията не са влезли в сила.
Пълният текст на съдебния акт може да бъде прочетен на Интернет страницата на съда в раздел Информация за дела ->Съдебни актове и в Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на ВСС.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация