C C C C A+ A A- X

Съобщение

* Достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП

Право на достъп до електронните съдебни дела на Административен  съд – Разград имат страните по делото, техните законни или упълномощени представители, държавни органи и други лица в рамките на тяхната компетентност.

Писмените заявления за достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения; за отмяна на достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване; за прекратяване на достъп на трето лице до дело се подават на хартиен носител, саморъчно подписани от заявителя или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, по образец, достъпен в Раздел „Документи“ – „Бланки и образци“ на интернет страницата на съда.

* От 1.08.2020 г. Административен съд - Разград обменя електронни документи и чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация